Over Mayra

Over Mayra Abdoel

Mayra Abdoel is geboren op 26 juni 1969 in Suriname. Eind jaren 70 kwam zij naar Nederland. Ze vond psychologie, het gedrag en de psyche van de mens interessant en studeerde af als Toegepast Psycholoog.

Ze wil een meerwaarde zijn voor anderen en zich inzetten voor het verhogen van het kwaliteit van hun leven. Begeleiding wordt altijd gegeven op basis van gelijkwaardigheid. Een vertrouwensband is belangrijk zodat er ruimte ontstaat voor open en eerlijke gesprekken. Er wordt veel waarde gehecht aan een respectvolle bejegening, de normen, waarden en de culturele verschillen.


In 2015 verrichtte ze een onderzoek naar scheidingen in niet-Westerse culturen en zijn er diepte-interviews afgenomen met vrouwen van niet-Westerse afkomst en diverse disciplines in Noord-Limburg. Aan de orde kwamen o.a. geweld, moederschap, betrokkenheid van (schoon)families en hulpverlening.

Naast Eigen Kracht PSH is zij actief bij instellingen in de welzijns- en geestelijke gezondheidssector. Ze werkt vanuit verantwoorde en wetenschappelijk bewezen methodieken. Dit doet ze op een praktische manier. Vaak zal er sprake zijn van een combinatie van verschillende behandelingsvormen. Bij Eigen Kracht PSH wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de principes van cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende- en oplossingsgerichte therapie.