Home

Welkom bij Eigen Kracht Psychosociale Hulpverlening

Eigen Kracht Psychosociale Hulpverlening biedt online hulpverlening via beeldbellen, ambulante hulpverlening (face-to-face), telefonische hulp en hulp per mail.
Een combinatie (blended) is mogelijk. De hulpverlening heeft tot doel de hulpvrager die in het leven is vastgelopen, weer perspectief te bieden, te ondersteunen en zodanige instrumenten aan te reiken, dat hij of zij weer inzicht krijgt in en greep op het dagelijks leven. Soms ervaart u problemen waar u zelf niet meer uit komt en heeft u professionele hulp nodig om weer met vertrouwen op eigen kracht verder te kunnen. Ik richt mij tot iedereen die hulpbehoevend is ongeacht levensverhaal, achtergrond, geloofsovertuiging, leefomstandigheid, woonplaats of land. Beeldbellen biedt zorg op afstand waarmee online consulten plaats vinden vanuit elke plek in Nederland of buitenland. Doordat er geen wachtlijst wordt gehanteerd, kan de hulpverlening snel starten.